ואלו הן עשרת הדיברות למארגני קבוצות רכישה


ואלו הן עשרת הדיברות למארגני קבוצות רכישה

נכתב על ידי Admin (10/03/09, 18:32:58)

ויאנחו מארגני קבוצות הרכישה ויזעקו, ותעל שוועתם מן המס, ויתן להם את עשרת הדיברות למארגני קבוצות רכישה ויקבלו פטור ממס ויגידו ברוך שפטרנו מעונשו של פקיד השומה:1. לא תתחייב לרכוש את הקרקע בשם הקבוצה, לא תשלם מקדמה על חשבון הקרקע, לא תחתום על זיכרון דברים לרכישת הקרקע ולא תעמיד בטוחה לרכישת הקרקע לפני עסקת הרכישה על ידי כל השותפים לרכישה.


2. לא תתחייב בפני אף אחד מחברי הקבוצה למחיר הכולל של הדירה, לא תתחייב למפרט סופי ולא תקבע תקרה למחיר המקסימלי של הדירה.


3. לא תקבל את שכרך בעקיפין באמצעות התחשבנות על שווי הקרקע או באמצעות התחשבנות על עלויות הבנייה.


4. קבע בצורה ברורה את שכרך והחתם את כל אחד מחברי הקבוצה על הסכם פיקוח וניהול עמך או על הסכם תיווך.


5. שלם מס הכנסה ומע"מ על כל הכנסותיך אותן קיבלת מכוח הסכם הפיקוח או הניהול או התיווך או גם וגם.


6. אם אתה נמנה על חברי הקבוצה, לא תמכור את דירתך מיד לאחר קבלת טופס 4, בכדי שלא תעלה טענה כנגדך, כי ביצעת עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ולא תיתן עילה מיותרת לרשויות המס לשלול ממך את הפטור בגין מכירת דירת מגורים.


7. לא תחתום על בקשה להיתר בנייה. דאג שכל הבעלים בקרקע יחתמו על הבקשה להיתר.


8. בצע משא ומתן עם מספר קבלנים לשם בניית הבניין, ודאג שכל חברי הקבוצה יקבלו מהקבלן שנבחר ערבות ביצוע.


9. בחר עו"ד בעל ניסיון בתחום אשר ילווה אותך מתחילת הדרך. קבל התחייבות מעורך הדין לטפל בכל היבטי העסקה, החל מרכישת הקרקע, דרך הסכם השיתוף בין כל חברי הקבוצה, המשך בהסכם עם המתכנן, הקבלן, המפקח, וכו', כולל ליווי כל היבטי המיסוי וכלה ברישום הבית המשותף, והכל תמורת שכר טרחה גלובלי.


10. לא תיקח על עצמך כל סיכון ביחס לעסקה, ולא תיתן כל התחייבות לחברי הקבוצה, אלא למתן שירותי פיקוח על ו/או ניהול ו/או תיווך. בעסקה אמיתית של קבוצת רכישה חברי הקבוצה צריכים ליטול על עצמם את הסיכון הכרוך ברכישת הקרקע ובהליך הבנייה. מאת: עוזי שוחט.


אודות הכותב:
הכותב הינו עו"ד ורו"ח. מומחה למיסים, לרבות; מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מכס וחוקי העידוד. עוסק בתכנוני מס, מתן חוות דעת, ייצוג בפני רשויות המס ובבתי המשפט, הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי. עוסק בנדל"ן. עוסק בליטיגציה בתחום האזרחי - מסחרי. ליצירת קשר ראה ב: http://israelitax.com/